W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 RODO: spółka Time Color z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

DANE SPÓŁKI PRZETWARZAJĄCEJ DANE:

Time Color sp. z o.o.

Broniewskiego 77/29

01-865 Warszawa

NIP: 5252605521

KRS: 0000536360

REGON: 360443595

Kontakt: wspolpraca@slapwatch.pl

STOSOWANE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:

Informujemy, że dokonujemy wszelkich starań aby Państwa dane nie dostały się do osób nieupoważnionych.

Dostęp do serwerów na których znajdują się dane posiadać będzie jedynie zarząd spółki oraz osoby bezpośrednio związane z realizacją zamówienia oraz firmy powiązane jak: magazyn, kurierzy, poczta, księgowość. Dostęp zabezpieczony jest odpowiednio złożonym hasłem oraz stosowane są programy antywirusowe.

ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI


Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Time Color sp. z o.o. ma zastosowanie do danych otrzymanych w dowolnej formie elektronicznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Time Color sp. z o.o..

Zapytania w sprawach dotyczących danych osobowych:

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować e-mailowo pod adres: wspolpraca@slapwatch.pl:

Źródło pozyskania danych:

Pozyskanie danych przez spółkę następuje poprzez przekazanie ich przez klienta na skutek wypełnienia formularza zamówienia bądź też w procesie rejestracji.

Cele przetwarzania danych, okres ich przetwarzania

1) Dane osób podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia.

Okresem przetwarzania danych jest okres realizacji zamówienia lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu w przypadku przesyłania informacji handlowych.

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE: dane przetwarzane będą przez zarząd oraz pracowników spółki a także podmioty, których udział jest niezbędny celem realizacji zamówienia: firmę hostingową, księgowość, pocztę czy firmę kurierską.

2) wysyłka newsletter.

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody)

Aby zrezygnować z newsletter należy przesłać taką inforamcję na adres: wspolpraca@slapwatch..pl

3) realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji,

OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy.

W tym przypadku wyżej ujęte dane zostaną przekazane współpracującej z Time Color firmie księgowej.

4) potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń.

5) Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Państwa zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

OKRES PRZETWARZANIA: przez okres posiadania danych wynikający z powyższych punktów

.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane:

Na zgłoszony wniosek przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do danych;

  2. sprostowania danych;

  3. usunięcia danych;

  4. ograniczenia przetwarzania danych;

  5. przenoszenia danych;

  6. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

W celu realizacji Państwa uprawnień, prosimy o kontakt pod adres e-mailowy: wspolpraca@slapwatch.pl

Administrator może odmówić usunięcia Państwa danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich

Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach administrowanych przez spółkę: Yourtime.is ltd. Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, United Kingdom

W związku z tym informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza UE, w których aktualnie znajdować się będą serwery.

Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi spółka podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów.